Bruker-
grensesnitt og
opplevelse

Digital form og funksjon som gir resultater.

moete omnione
Enda flere forkortelser? La oss starte med det grunnleggende:
UX står for User Experience og UI er User Interface, altså brukeropplevelse og brukergrensesnitt.

UX

En god brukeropplevelse er avhengig av hvor enkelt og intuitivt det er å bruke tjenesten, om den er brukervennlig.  En god brukeropplevelse kan avgjøres av hvor lett det er å bruke elementene som designeren har utviklet.
Så brukeropplevelsen ( UX ), handler om den store sammenhengen og hvordan du opplevelsen av en tjeneste fra du blir klar over den, til du er en betalende kunde.

UI

UI er altså et brukergrensesnitt. I våre dager er det mest naturlig å tenke på digitale grensesnitt som nettsider, apper og tjenester. Men begrepet kan også dekke ting som fysiske kontrollpaneler, maskiner, automater eller alle bryterne i et panel. UI designere er grafiske designere, og deres ansvar er å gjøre nettsiden attraktiv for brukeren.

ui bilde
helibrosjyre.jpeg

GRAFISK DESIGN

Grafisk design er visuelle løsninger på ulike kommunikasjonsoppgaver. Det er en kombinasjonskunst, hvor valg av bilder, skrift, størrelser, farger og tekst er avgjørende for et godt resultat. Grafisk Design utføres ofte for å produsere medier som: magasiner, trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, produkter og produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame og reklameartikler. Vi i OmniOne hjelper deg med alt innen Grafisk design.

Vi har lang erfaring med design og brukeropplevelser – Kontakt oss!