PERSONVERNERKLÆRING

OmniOne personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi i OmniOne AS samler inn og bruker personopplysninger – personvernerklæringen ble publisert: 01.06.2023

Denne gjelder:
omnione.no

OmniOne AS
Kompetansehuset
Kvitsøygata 1
5537 Haugesund

Ved daglig leder: Vidar Jenssen

hei@omnione.no

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og lov om behandling av personopplysninger av 15.06.18 nr 38 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter.

Behandling av personopplysninger på omnione.no
Daglig leder har ansvaret for omnione.no sine behandlinger av personopplysninger på omnione.no med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn påmelding til arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
OmniOne AS er selv databehandler og leverandør av utvikling og drift av omnione.no, med undersider.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med lagring av nettsted, lagres på egne servere som driftes av SYSE AS i nettskyen. Det er kun OmniOne AS og dataleverandør SYSE AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk
Omnione samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på omnione.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til analyse for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og anonym form. Med avidentifisert menes at vi ikke på noen måte kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler
Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på omnione.no:
OmniOne bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Google Analytics bruker i utgangspunktet cookies, men vi bruker analyseverktøyet RankMath med innstikk for «Cookieless tracking», dette gjør at vi kjører 100% anonymisert Google Analytics på våre sider.

Vi bruker Meta Piksel som registreres når du besøker omnione.no, for å kunne annonsere til deg i Meta sitt nettverk. Flere nettsteder bruker slike cookies i dag slik at Meta skal kunne vise deg annonser som er relevante for deg og din tidligere søkehistorikk. Vi i OmniOne AS bruker KUN analysedelen av Meta Piksel, og er dermed kun tredjeparts cookies.

«Kontakt oss» skjemaet på omnione.no er en funksjon der du kan angi din e-post adresse for at vi skal ta kontakt med deg. Bruker du denne funksjonen vil e-post adressen din bli lagret i vårt CRM system for oppfølging, dette gjelder også ved jobbsøknad hos oss via egne sider.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet.
OmniOne AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger OmniOne AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Klager
Vi benytter Datatilsynet i Norge som ledende tilsynsmyndighet for grenseoverskridende behandling etter GDPR artikkel 56.
Mener du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Vi ber deg imidlertid å først kontakte oss, slik at vi kan få utbedret eventuelle feil behandling raskest mulig.