Bærekraft hos oss

Hvordan kan vi bidra til en bedre verden? Vi kan alle gjøre litt…

La oss starte med definisjonen på Bærekraft:
«Bærekraft er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med idealet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.»

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner:
1) Klima og miljø: Vi må løse klimakrisen
2) Økonomi: Grønn vekst og mindre ulikhet
3) Sosiale forhold: Hvordan bekjempe fattigdom?

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål.
Målene omfatter blant annet utryddelse av fattigdom, sikre god helse og stoppe klimaendringene innen 2030. Flere og flere virksomheter knytter seg tett opp mot ett eller flere mål. Typisk begynner man gjerne å arbeide med mål der bedriften har mulighet for størst positiv eller negativ innvirkning. Alle bør til eksempel sette seg klimamål.

fn baerekraftsmaal omnione

Hvordan påvirker din bedrift fundamentet for vårt livsgrunnlag, klima og natur? (Dette omtales i bærekraftesmålene nr 1-4 og 6, 13, 14 og 15.)

Utrydde fattigdom

 • Vi er forpliktet til å gi minst 10 % av vårt overskudd til prosjekter som er med på å gi barn i den 3. verden utdanning, helsetilbud, hjem og mat. 

Utslipp og energibruk

 • Klimafotavtrykket vårt har vi analysert, og satt som ett parameter for fremtidskutt.
 • Vi vurderer all vår produksjon, energibruk, transport og innkjøp av produkter, arealbruk, reiser og tjenester.


Naturinngrep og artsmangfold

 • Det er ikke noe direkte ved vår virksomhet som er skadelig for naturen eller artsmangfoldet.


Drift og materialbruk

 • Vi er rimelig gode på energieffektivisering, da vi sitter i kontorer med vann/luft oppvarming og et energieffektivt bygg, med bevegelsessensorer på alt lys i alle rom, samt nattsenking av temperaturer.
 • Vi reduserer antall reiser ved å arrangere flere digitale møter.


Hvordan håndterer bedriften avfallsprodukter?

OmniOne AS har fokus på gjenbruk. Mye av vårt kontorutstyr er derfor kjøpt brukt. Vi sørger også for å bruke utstyr som har lang levetid. Hos oss blir alt avfall sortert og resirkulert, dette gjelder også kantine.


Kunder og underleverandører

 • Vi leverer alle våre løsninger på «grønne servere» som er miljøsertifisert.
 • Vi har fokus og stiller også krav til våre leverandører om optimal bærekraft.
 • Vår hovedleverandør er MILJØFYRTÅRN og tilbyr markedets mest miljøvennlige server
  Les mer her >>

Er bedriften sosialt bærekraftig? (Dette omtales i bærekraftesmålene nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 og 16.)

Seriøst arbeidsliv

 • Vi støtter seriøst arbeidsliv og behandler våre ansatte i henhold til arbeidslivets spilleregler.
 • Gjennom god dialog og tett relasjon, kan vi gå god for at våre leverandører også støtter seriøst arbeidsliv.
 • Vi jobber meget bevisst for å unngå alle typer av arbeidslivskriminalitet.

 

Mangfold, inkludering og likestilling

 • Vi jobber for mangfold, inkludering og likestilling i vår bedrift.
 • Omnione er også en godkjent lærebedrift, som åpner for å hjelpe unge ut i arbeidslivet og sikre fagbrev.


Lokalsamfunn

 • Vi bidrar på ulike måter i lokalsamfunnet, fra sponsorater til «pro bono» arbeid.
 • Vi støtter flere lokale organisasjoner og lag.

Hvordan kan dere forbedre deres økonomiske bærekraft? (Dette omtales i bærekraftesmålene nr 8, 9, 10  og 12.)

 • Bruker bedriften ressursene effektivt? Tenk på energibruk og andre innsatsfaktorer
  Vi jobber mot dette kontinuerlig.
 • Er leverandøravtalene deres så gode som de kan bli?
  Vi jobber mot dette kontinuerlig. Vår største leverandør er i dag Miljøfyrtårn og de mest bærekraftige innen sitt felt. Les mer her >>
 • Er produksjonen optimal?
  Med de verktøy som finnes, jobber vi så optimalt vi kan.
 • Kan vi gjøre transporten billigere og mer effektiv?
  Vi jobber mot dette kontinuerlig, og velger de mest bærekraftige alternativene.
 • Emballasje, energibærere til transport og energibruk kan være naturlige ting å se på.
  Dette vurderer vi kontinuerlig.
 • Finnes det teknologi tilgjengelig som kan gjøre driften mer effektiv og miljøvennlig?
  Her er vi optimalisert med tanke på dagens teknologi og bærekraft. Les mer her >>
 • I hvilken grad vet dere om hvilken klimarisiko som kan treffe bedriften fremover?
  Vi holder oss orientert og oppdatert, slik at vi kan snu oss fort ved eventuelle klimafarer.

Vi gjør jobben – la oss inspirere deg!